مصطفی فاضلی

استاد مصطفی فاضلی

تدریس آنلاین تدریس حضوری در اصفهان

معرفی استاد

دانشجوی دکترا مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس

تدریس به مدت 5 سال در آموزشگاه کلید عمران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه لرستان

مقاله علمی پژوهشی در مجله مهندسی عمران دانشگاه شریف

داور مسابقات ملی مکانیک سیالات - دانشگاه صنعتی اصفهان و گذراندن دوره های پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس و....

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

 • 4 سال تدریس در آموزشگاه کلید عمران تایید شده
 • 1 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی تایید شده
 • 2 سال تدریس در دانشگاه لرستان تایید شده

رزومه، متدها و منابع تدریس

تدریس دروس آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران قبولی شاگردان با رتبه عالی در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول 1389 تا 1393 تایید شده
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان 1394 تا 1396 تایید شده
 • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس 1397 تا 1400 تایید شده

افتخارات تحصیلی

 • دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی (عضو استعدادهای درخشان) تایید شده
 • دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد (عضو استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان) تایید شده
 • پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد با امتیاز رتبه اولی در مقطع کارشناسی تایید شده
 • گذراندن پایانامه با مرتبه عالی تایید شده
 • مقاله برتر شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک (استخراج شده از پایان نامه) تایید شده
 • مقاله علمی پژوهشی در مجله مهندسی عمران دانشگاه شریف تایید شده
 • دستیار آموزشی اساتید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تایید شده
 • معدل الف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تایید شده
 • داور مسابقات ملی مکانیک سیالات - دانشگاه صنعتی اصفهان تایید شده
 • گذراندن دوره های پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس و.... تایید شده
 • رتبه برتر دانشکده و دانشگاه در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...