محمد موحد

استاد محمد موحد

مسلط برمتون عربی و حافظ کل قرآن.فارغ التحصیل از پردیس دانشگاه تهران در سال 1389 با سابقه تدریس خصوصی در منازل.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان