مرتضی کریمی

استاد مرتضی کریمی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان و فیزیک عمومی دانشگاه توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فوتونیک دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان