استاد مرتضی سلیمانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس دروس تخصصی برق در دانشگاه و آموزشگاه ها
  • استاد دانشگاه از سال 1391