مرتضی آزاد

استاد مرتضی آزاد

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط دبیر رسمی دبیرستانهای تهران. تدریس دروس فیزیک پایه دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان