استاد محمد رضا منتظری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

باسلام. با توجه به انجام پروژه ارشد اینجانب در حوزه نرم افزار و با نرم افزار های تخصصی انسیس فلوینت ، می توان در این حوزه ها نیز دانشجویان را راهنمایی نماییم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه یزد