محمد رضا منتظری

استاد محمد رضا منتظری

ریاضیات نهم و دوره دبیرستان+فیزیک+شبیه سازی

با توجه به تخصص اینجانب در زمینه های شبیه سازی با نرم افزار های فلوینت نیز می توانیم خدمت و کمکی جهت رفع ایرادات دانشجویان نیز داشته باشیم.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مکانیک سیالات ترمودینامیک ریاضی نهم دبیرستان حسابان جبر و احتمال هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران یزد - یزد

سوابق و افتخارات تدریس


باسلام. با توجه به انجام پروژه ارشد اینجانب در حوزه نرم افزار و با نرم افزار های تخصصی انسیس فلوینت ، می توان در این حوزه ها نیز دانشجویان را راهنمایی نماییم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه یزد

نظرات شاگردان