استاد محمد علی زارع

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فیزیک دبیرستان حسابان دبیرستان ریاضیات دبیرستان استاتیک و دینامیک دانشگاه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران