منیره دیزجی

استاد منیره دیزجی

تدریس خصوصی زبان و شیمی کنکور و امتحان نهایی با فارغ التحصیل ممتاز یکی از دانشگاه های برتر کشور و برنده المپیاد شیمی کشوری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان