منیر دارستانی فراهانی

استاد منیر دارستانی فراهانی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران
  • افتخار تحصیلی: عضو استعدادهای درخشان در سال های کاردانی و کارشناسی
  • تدریس در دانشگاه ازاد شهر ری به مدت 3 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید