استاد معین منعمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای کلاس اختصاصی برای رفاه حال دانشجویان عزیز.با امکانات آموزشی عالی تدریس خصوصی دروس ماشین های الکتریکی مهندسی پزشکی و برق، برنامه نویسی کامپیوتر، متلب، زبان انگلیسی، مشاوره کنکور کارشناسی ارشد <br /> تدریس ماشین های الکتریکی و زبان انگلیسی کنکور ارشد.دارای تقدیرنامه های متعدد از پژوهشکده نیرو PSC کنفرانس بین المللی مهندسی برق دارای تقدیرنامه های متعدد از دانشگاه تهران،مدرک FCE در زبان انگلیسی ،مدرک ICS از کانادا،مدرکEuro science، مدرکDNWاتریش،OXfort.certاز دانشگاه آکسفورد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • دارای تقدیرنامه های متعدد از پژوهشکده نیرو PSC کنفرانس بین المللی مهندسی برق
  • دارای تقدیرنامه های متعدد از دانشگاه تهران
  • دارای مدرک FCE در رشته زبان انگلیسی
  • دارای مدرک ICS از کشور کانادا
  • دارای مدرک Euro science اروپا
  • درارای مدرک Oxford.cert از دانشگاه آکسفورد
  • دارای مدارک بین الملیی DNW از کشور اتریش
  • www.newspower.ir