معین منعمی

استاد معین منعمی

1.عضو بنیاد ملی نخبگان2.معدل الف3.مولف مقالات متعدد در زمینه برق4.استاد دانشگاه صنعتی سجاد و مدرس آزمایشگاه های ماشین های الکتریکی، بررسی سیستم قدرت، برنامه نویسی 5.دارای مدارک بین المللی زبان انگلیسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترل دینامیک سیستم های کنترل خطی برنامه نویسی پیشرفته ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق نقشه کشی مهندسی برق زبان های برنامه سازی برنامه نویسی کامپیوتر زبان تخصصی مهندسی برق ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب ماشین های الکتریکی 1 و 2

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


دارای کلاس اختصاصی برای رفاه حال دانشجویان عزیز.با امکانات آموزشی عالی تدریس خصوصی دروس ماشین های الکتریکی مهندسی پزشکی و برق، برنامه نویسی کامپیوتر، متلب، زبان انگلیسی، مشاوره کنکور کارشناسی ارشد <br /> تدریس ماشین های الکتریکی و زبان انگلیسی کنکور ارشد.دارای تقدیرنامه های متعدد از پژوهشکده نیرو PSC کنفرانس بین المللی مهندسی برق دارای تقدیرنامه های متعدد از دانشگاه تهران،مدرک FCE در زبان انگلیسی ،مدرک ICS از کانادا،مدرکEuro science، مدرکDNWاتریش،OXfort.certاز دانشگاه آکسفورد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • دارای تقدیرنامه های متعدد از پژوهشکده نیرو PSC کنفرانس بین المللی مهندسی برق
  • دارای تقدیرنامه های متعدد از دانشگاه تهران
  • دارای مدرک FCE در رشته زبان انگلیسی
  • دارای مدرک ICS از کشور کانادا
  • دارای مدرک Euro science اروپا
  • درارای مدرک Oxford.cert از دانشگاه آکسفورد
  • دارای مدارک بین الملیی DNW از کشور اتریش
  • www.newspower.ir

نظرات شاگردان