علی مومنی

استاد علی مومنی

تدریس کلیه دروس کنکور کارشناسی ارشد، نفر دوم دوره کارشناسی، ارشد با سهمیه بنیاد ملی نخبگان و استعداد های درخشان بدون کنکور، دانشگاه صنعت نفت اهواز

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اهواز - خوزستان ارومیه - آذربایجان غربی

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناسی و ارشد در دانشگاه صنعت نفت ، تدریس کلیه دروسی کنکور ارشد نفت-حفاری

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • ارشد بدون کنکور و با سهمیه استعداد های درخشان
  • نفر دوم دوره کارشناسی در مهندسی نفت - حفاری

نظرات شاگردان