استاد وهاب مختاری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

شما باید بگید ؛این را هم بگم سعی می کنم در پیش خدا شرمنده نشود


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی