مجتبی حسنی

استاد مجتبی حسنی

تدریس دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان و کنکور توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

استاتیک ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان