مجتبی فیروزی نظام آبادی

استاد مجتبی فیروزی نظام آبادی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • افتخار تدریس: بیش از 1000 دانش آموز نمره ممتاز بالای هیجده در دروس ریاضی رشته های انسانی ریاضی و تجربی
  • تدریس در کانون مدرسان تهران به مدت 7 سال
  • تدریس در آموزشگاه خواجه نصیر الدین طوسی به مدت 8 سال