مژده حق پرست

استاد مژده حق پرست

رتبه 3 کنکور ارشد 92 ، سابقه تدریس خصوصی در موسسه ،به مدت یک سال ، تدریی شیمی کنکور در 10جلسه تدریس فیزیک دبیرتان و پیش دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران ساوه - مرکزی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نظرات شاگردان