استاد محسن ظفری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

<br /> خبر های جدید را در سایت موسسه تدریس خصوصی بخوانید.... <br /> <br /> http://a-andishesazan.vcp.ir/ <br /> <br /> شماره تماس::<br /> 7295 399 0935<br /> <br /> <br /> <br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شاهرود

افتخارات تحصیلی

  • سابقه سه سال تدریس خصوصیلطفا به سایت مراجعه کنید