استاد محسن صمدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل از دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف