محسن مرادی کردکندی

استاد محسن مرادی کردکندی

تیریس خصوصی وحرفه ای درس های ریاضی وفیزیک دبیرستان و ریاضی وفیزیک پیش دانشگاهی ، کلاس های تقویتی ،کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حساب دیفرانسیل و انتگرال آمار و مدلسازی دبیرستان حسابان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

نظرات شاگردان