استاد محسن کریمپور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سر به زیر و مثبت


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در مراکز گوناگون با رضایت بالا و عالی