استاد محسن فروزان مهر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

محسن فروزان مهر ، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک. تخصص: طراحی و تحلیل تنش قطعات صنعتی با نرم افزارهای مرتبط<br /> تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان و دانشگاه.<br /> تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان .<br /> تدریس خصوصی دروس مکانیک جامدات -طراحی اجزا ، استاتیک و مقاومت مصالح.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف