استاد محسن بارانی زاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

بسیار انسان اجتماعی هستم ذاتا تدریس ,یاد دادن و یاد گرفتن را دوست دارم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • شاگرد اول دانشگاه تهران
  • ربتبه 70 کنکور کارشناسی ارشد