استاد محسن افضلی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرس برق صنعتی در آموزشگاه تهران صنعت <br /> دانشجوی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه شریف <br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه صنعتی شریف