استاد محسن محرابی

  • دکترا مهندسی هسته ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • افتخار تدریس: کسب امتیاز 19 از 20 در تدریس دانشگاه
  • افتخار تحصیلی: عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
  • تدریس در دانشگاه صنعتی امیر کبیر به مدت 8 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید