محسن حسنی

استاد محسن حسنی

تدریس ریاضیات در شاهرود

آموزش ریاضیات از ابتدایی تا دانشگاه توسط کارشناس ارشد ریاضی کاربردی با پنج سال سابقه تدریس در دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

جبرخطی عددی مبانی ماتریس ها و جبرخطی مبانی آنالیز عددی ریاضی 1 و 2 و 3 ریاضی پایه جبر خطی روش های محاسبات عددی حل عددی معادلات دیفرانسیل تحقیق در عملیات معادلات دیفرانسیل

شهرهای تدریس

شاهرود - سمنان

سوابق و افتخارات تدریس


دارای پنج سال سابقه تدریس در دانشگاه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه دامغان

افتخارات تحصیلی

  • دارای چهار مقاله ISI

نظرات شاگردان