محمد پاسوار

استاد محمد پاسوار

تدریس دروس ریاضی و فیزیک مقاطع راهنمایی و دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان