محمدرضا مددی

استاد محمدرضا مددی

تدریس خصوصی انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی، عربی و ریاضی در منزل شما

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

شاهرود - سمنان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات ایتالیایی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان