محمد رضایی

استاد محمد رضایی

زبان انگلیسی کنکور

تدریس خصوصی توسط رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد سال 90 و کنکور دکترا سال 94. مسلط به زبان انگلیسی. دانشجوی دکترا روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی کنکور سراسری کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) تاریخ و جغرافیا کنکور سراسری دین و زندگی کنکور سراسری زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری انگلیسی هشتم دبیرستان انگلیسی نهم دبیرستان انگلیسی 1 و 2 پیش دانشگاهی انگلیسی هفتم دبیرستان کنکور سراسری زبان انگلیسی گرامر زبان انگلیسی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


سوابق تحصیلی<br /> کارشناسی: رشته علوم سیاسی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، فارغ التحصیل سال 1390 ، معدل 17.42<br /> کارشناسی ارشد: رشته دیپلماسی وسازمانهای بینالمللی، گرایش حقوق بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت<br /> امور خارجه، فارغ التحصیل سال 1392 ، معدل 17.67<br /> قبولی در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی در سال 1390 با کسب رتبه یک کشوری<br /> قبولی در آزمون دکترا رشته روابط بین الملل در سال 1394 با کسب رتبه 8 کشوری<br /> تحصیل در حال حاضر در رشته روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران<br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • 3 سال مشاور آموزشی کنکور کارشناسی ارشد در موسسه آموزشی اکسین

نظرات شاگردان