استاد محمد رضایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سوابق تحصیلی<br /> کارشناسی: رشته علوم سیاسی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، فارغ التحصیل سال 1390 ، معدل 17.42<br /> کارشناسی ارشد: رشته دیپلماسی وسازمانهای بینالمللی، گرایش حقوق بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت<br /> امور خارجه، فارغ التحصیل سال 1392 ، معدل 17.67<br /> قبولی در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی در سال 1390 با کسب رتبه یک کشوری<br /> قبولی در آزمون دکترا رشته روابط بین الملل در سال 1394 با کسب رتبه 8 کشوری<br /> تحصیل در حال حاضر در رشته روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران<br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • 3 سال مشاور آموزشی کنکور کارشناسی ارشد در موسسه آموزشی اکسین