خدیجه محمدنژاد

استاد خدیجه محمدنژاد

آموزش مفهومی و ساده ی ریاضی به زبان دانش آموز یا دانش جو . استفاده از روش همکاری بین استاد و شاگرد. ریاضی راهنمایی یکی از جذاب ترین دوره های درسی می باشد و استفاده همزبان هندسه در کنار محاسبه و مفهوم بر جذابیت و کاربرد آن افزوده است.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان مبانی هندسه ریاضی عمومی 1 هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی گرایش هندسه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر. با 10 سال سابقه تدریس با مدرک کارشناسی از دانشگاه کاشان در زمینه ریاضی محض

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان