محمد نادری

استاد محمد نادری

تدریس دروس پایه متوسطه یکم تا ششم ریاضی فیزیک اینجانب از سال 83 مشغول تدریس می باشم و امیدوارم برای محصلین عزیز مصمر ثمر باشم

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان