استاد محمد اسلام پناه

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی در رشته مهندسی صنایع و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهید چمران،رتبه 270 کنکور ریاضی و رتبه 370 کنکور مهندسی صنایع.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خوارزمی تهران