سیدمحمدهادی طلوعی

استاد سیدمحمدهادی طلوعی

تدریس خصوصی فیزیک توسط فارغ التحصیل فیزیک هسته ای از آکادمی تیکت آلمان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک عمومی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شیراز

نظرات شاگردان