محمد علی دمیرچی

استاد محمد علی دمیرچی

تدریس تضمینی.توسط فارغ التحصیل رشته ی عمران.جلسه ی اول با قیمت پایین تر نسبت به جلسات بعدی وهمچنین به شرط رضایت از تدریس ارایه می گردد. تدریس به صورت گروهی به دانش آموزان از تخفیف بهره مند می گردد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حساب دیفرانسیل و انتگرال جبر و احتمال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

نظرات شاگردان