محمد بابایی

استاد محمد بابایی

تدریس دروس ریاضی دبیرستان و دروس مهندسی برق

تدریس دروس ریاضی دبیرستان و دروس مهندسی برق -دانشجوی دانشگاه فردوسی-دانش آموز مدارس سمپاد-4سال سابقه تدریس-مهندسی برق-سمپاد-فردوسی-مدار-ماشین-رله-حفاظت-بررسی-و...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ماشین های الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکتریکی 1 و 2 هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی مهندسی آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال فیزیک کنکور سراسری ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


داشجوی دانشگاه فردوسی مشهد<br /> رتبه3رقمی کنکور سراسری<br /> دانش آموز مدارس سمپاد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • 7سال دانش اموز سمپاد-رتبه 3رقمی کنکور سراسری-دانشوی ارشد مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان