استاد محمد بابایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

داشجوی دانشگاه فردوسی مشهد<br /> رتبه3رقمی کنکور سراسری<br /> دانش آموز مدارس سمپاد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • 7سال دانش اموز سمپاد-رتبه 3رقمی کنکور سراسری-دانشوی ارشد مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد