محمد ابراهیم سیفی

استاد محمد ابراهیم سیفی

تدریس مفهومی توسط کارشناس ارشد مهندسی شیمی

تدریس : - ریاضی، علوم و عربی در مقطع متوسطه ی اول - ریاضیات، فیزیک، شیمی و عربی در مقطع متوسطه ی دوم - شیمی در مقطع پیش دانشگاهی توسط کارشناس ارشد مهندسی شیمی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان