استاد محمد محمودیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

برنامه ریزی تحصیلی و تمرین با صبر و بردباری تا موفقیت.<br /> موفقیت در گذراندن دروس مختلف ساده است اگر با روش صحیح آموزش و برنامه مناسب همراه باشد.<br /> کوه درس ها را با دانستن فرمول موفقیت به کاهی تبدیل کنیم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف