استاد کاظم محمدزاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی ارشد از صنعتی اصفهان<br /> دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس<br /> <br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی فولاد
  • 3 سال سابقه تدریس در دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی و آزاد
  • رتبه اول در تمام مقاطع