استاد محمدرضا رضایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس زبان انگلیسی،ریاضی.....<br /> مشاور و مدرس زبان انگلیسی با بیش از 5 سال سابقه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی