استاد محمد خسروی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه دو رقمی کنکور


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران