استاد محمد فراهانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • عضو بنیاد ملی نخبگان ایران از سال 1391
  • 6 سال سابقه تدریس دبیرستان های نمونه
  • چهار مقاله ISI (بین المللی) و چهار مقاله ارایه شده در کنفرانس بین المللی
  • پذیرفته شده کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف (بدون کنکور و از طریق استعداد درخشان)
  • نفر اول مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوره کارشناسی