استاد محمد الهی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناس ارشد فیزیک هسته ای


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • تحصیل در سازمان انرژی اتمی