محمد الهی

استاد محمد الهی

تدریس خصوصی و گروهی فیزیک و زبان انگلیسی در سطوح دبیرستان و دانشگاه توسط مدرس با سابقه دبیرستان و دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی (عمومی) کنکور سراسری زبان انگلیسی زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی کنکور کارشناسی ارشد فیزیک فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناس ارشد فیزیک هسته ای

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • تحصیل در سازمان انرژی اتمی

نظرات شاگردان