استاد محمد اکبری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

در حال تحصیل رشته فیزیک در مقطع دکتری-دانشجوی برتر در دوره کارشناسی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی برتر در مقطع کارشناسیتحصیل در مدارس نمونه دولتی راهنمایی شهید مرشد و دبیرستان ملک ثابت یزد.قبولی در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون با استفاده از سهمیه دانشجویان ممتاز