استاد محمد آقابیک

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی رشته مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی همدان