استاد شیرین اسدی زاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه ی 61 کنکور سراسری 90 ، مدال برنز المپیاد کامپیوتر،دانشجوی برق صنعتی شریف


مدارک تحصیلی

  • کاردانی مهندسی برق از دانشگاه پیام نور ممقان