شیدا مقتدر

استاد شیدا مقتدر

تدریس ریاضیات در تمامی مقاطع در شهر تبریز-- ابرسان تدریس بصورت کاربردی و مفهومی خواهد بود. تدریس بر پایه کتاب درسی دانش اموزان میباشد. تمرینات ویژه برای تثبیت مطالب و تسلط بر مباحث ارایه خواهد شد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان