محسن مقدمی

استاد محسن مقدمی

تدریس خصوصی دروس ریاضی دبیرستان و دانشگاه توسط دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه قم و مدرس و مشاور آموزشگاه کنکور بتا در قم

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی عمومی 1

شهرهای تدریس

قم - قم

سوابق و افتخارات تدریس


سوابق مدیریتی (آموزشی) و اجرایی در موسسه علمی-آموزشی بتا از سال89 تاکنون تدریس ریاضی هنرستان و تدریس خصوصی- موسسه علمی-آموزشی علوی در سالهای 8

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه قم

نظرات شاگردان