استاد محسن مقدمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سوابق مدیریتی (آموزشی) و اجرایی در موسسه علمی-آموزشی بتا از سال89 تاکنون تدریس ریاضی هنرستان و تدریس خصوصی- موسسه علمی-آموزشی علوی در سالهای 8


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه قم