استاد حسین نعمتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی شریف


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • معدل 17/5 در کارشناسی و معدل 18 در کارشناسی ارشد
  • برنده مدال برنز هجدهمین المپیاد دانشجویی کشور- مهندسی مکانیک- سال 92