زری شجاعی مقدم

استاد زری شجاعی مقدم

جلسه اول رایگان و جهت تعیین سطح می باشد. هزینه تدریس کاملا توافقی بین طرفین صورت می گیرد. محدودیتی در تعداد دانش آموزان در جلسه وجود ندارد و در صورت تمایلشان هر کلاس حداکثر با ده نفر برگزار می شود.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

بهینه سازی غیرخطی آنالیز عددی توابع مختلط معادلات دیفرانسیل جبر خطی بهینه سازی خطی جبر مبانی ترکیبیات آنالیز ریاضی آمار و احتمالات مبانی ریاضی مبانی آنالیز عددی مبانی ماتریس ها و جبرخطی محاسبات عددی ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

کاشمر - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


باحوصله.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان