استاد مبینا محبی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تفرش

افتخارات تحصیلی

  • کسب رتبه اول المپیادهای استانی - تدریس موسسات آموزشی از جمله کانون فرهنگ و آموزش- مدیر گروه برق در انجمن تحقیق و توسعه استان قزوین