استاد میرفاروق مبشری عنبران

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع از دانشکده فنی دانشگاه تهران<br /> مدرک کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران