استاد فرزاد طاهرخانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

بنده مهارت زیادی در تفهیم مفاهیم ریاضی و فیزیک به دانش پژوهان دارم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • دارای مدارک فنی تست جوش mt-ut-vt-pt و مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی